Vzdělávání


Na společnou akci s názvem oDISea navazuje dvouletý cyklus vzdělávacích víkendů.

Termíny

oDISea III.

1. víkend: 9. – 11. listopadu 2018
2. víkend: 22. – 24. února 2019
3. víkend: 7. – 9. června 2019

oDISea II.
4. víkend: 8. – 10. listopadu 2019
5. víkend: 7. – 9. února 2020
6. víkend: 27. – 29. března 2020 – závěrečné zkoušky


A co nás vlastně všechno čeká

DON BOSKO, SALESIÁNI, PREVENTIVNÍ SYSTÉM, PEDAGOGIKAVÝCHOVA, OSOBNOST INSTRUKTORA / ASISTENTA, HISTORIE A SOUČASNOST DISu, FORMY MOTIVACE, HRA, CÍLE KURZU / AKCEDRAMATURGIE KURZU, ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA, CÍLENÁ ZPĚTNÁ VAZBA, SKUPINOVÁ DYNAMIKA, VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE, PRVNÍ POMOC, POZNÁNÍ DOMU, PRAKTICKÉ INFORMACE, WEB, MODERACE MODLITBY, ORIENTAČNÍ DNY, VÍKENDOVÉ AKCE, PRÁCE S LANEM, FOTOGRAFIE…

Kdo jednotlivé bloky povede?
Většinu lektorů budeš znát již z oDISei. Na některé bloky jsou pozváni externí experti, kteří jsou odborníky ve svém oboru. Máš se tedy na co těšit.


Podmínky úspěšného splnění

Pří úspěšném splnění všech bodů, získáš:
1) Neocenitelné zkušenosti při práci s lidmi
2) Osvědčení o absolvování vzdělávání
3) Základní zdravotnické školení

    • absolvovat všechny vzdělávací víkendy (omlouvá pouze nemoc = 1 absence)
    • splněné úkoly z víkendovek (na jednotlivých víkendech budou různé úkoly – např. popsat hru se vším všudy, zvládnout internetový testík, …)
    • praxe v DISu – v různých sekcích (asistent na víkendovce, pomocný instruktor na Orientačních dnech, vedoucí na DIStáboře, aj.)
    • vypracovat a zrealizovat vlastní akci (mimo DIS) – příprava, vypracování a realizace probíhá během vzdělávání
    • napsat závěrečný test


 Kolik budou jednotlivé víkendy stát?

Cena jednotlivých víkendů bude upřesněna.
Plná cena víkendu bude podobně jako na prázdninové akci dotována z:
Konta pomoci, Konta Ignác a programu vzdělávání instruktorů Orientačních dnů.

Zaplatíš pouze část.