Vzdělávání


Na společnou akci s názvem oDISea navazuje dvouletý cyklus vzdělávacích víkendů.


A co nás vlastně všechno čeká

DON BOSKO, SALESIÁNI, PREVENTIVNÍ SYSTÉM, PEDAGOGIKAVÝCHOVA, OSOBNOST INSTRUKTORA / ASISTENTA, HISTORIE A SOUČASNOST DISu, FORMY MOTIVACE, HRA, CÍLE KURZU / AKCEDRAMATURGIE KURZU, ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA, CÍLENÁ ZPĚTNÁ VAZBA, SKUPINOVÁ DYNAMIKA, VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE, PRVNÍ POMOC, POZNÁNÍ DOMU, PRAKTICKÉ INFORMACE, WEB, MODERACE MODLITBY, ORIENTAČNÍ DNY, VÍKENDOVÉ AKCE, PRÁCE S LANEM, FOTOGRAFIE…

Kdo jednotlivé bloky povede?
Většinu lektorů budeš znát již z oDISei. Na některé bloky jsou pozváni externí experti, kteří jsou odborníky ve svém oboru. Máš se tedy na co těšit.


Podmínky úspěšného splnění

Pří úspěšném splnění všech bodů, získáš:
1) Neocenitelné zkušenosti při práci s lidmi
2) Osvědčení o absolvování vzdělávání
3) Základní zdravotnické školení


 Kolik budou jednotlivé víkendy stát?

Cena jednotlivých víkendů bude upřesněna.
Plná cena víkendu bude podobně jako na prázdninové akci dotována z:
Konta pomoci, Konta Ignác a programu vzdělávání instruktorů Orientačních dnů.

Zaplatíš pouze část.