Na společnou akci s názvem oDISea navazuje dvouletý cyklus vzdělávacích víkendů.

Termíny

oDISea III.

1. víkend: říjen/listopad 2018
2. víkend: únor 2017
3. víkend: březen/duben 2017

oDISea II.
4. víkend: podzim 2017
5. víkend: jaro 2018
6. víkend: jaro 2018 – závěrečné zkoušky


A co nás vlastně všechno čeká

DON BOSKO, SALESIÁNI, PREVENTIVNÍ SYSTÉM, PEDAGOGIKAVÝCHOVA, OSOBNOST INSTRUKTORA / ASISTENTA, HISTORIE A SOUČASNOST DISu, FORMY MOTIVACE, HRA, CÍLE KURZU / AKCEDRAMATURGIE KURZU, ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA, CÍLENÁ ZPĚTNÁ VAZBA, SKUPINOVÁ DYNAMIKA, VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE, PRVNÍ POMOC, POZNÁNÍ DOMU, PRAKTICKÉ INFORMACE, WEB, MODERACE MODLITBY, ORIENTAČNÍ DNY, VÍKENDOVÉ AKCE, PRÁCE S LANEM, FOTOGRAFIE…

Kdo jednotlivé bloky povede?
Většinu lektorů budeš znát již z oDISei. Na některé bloky jsou pozváni externí experti, kteří jsou odborníky ve svém oboru. Máš se tedy na co těšit.


Podmínky úspěšného splnění

Pří úspěšném splnění všech bodů, získáš:
1) Neocenitelné zkušenosti při práci s lidmi
2) Osvědčení o absolvování vzdělávání
3) Průkaz zdravotníka zotavovacích akcí

  • absolvovat všechny vzdělávací víkendy (omlouvá pouze nemoc = 1 absence)
  • splněné úkoly z víkendovek (na jednotlivých víkendech budou různé úkoly – např. popsat hru se vším všudy, zvládnout internetový testík, …)
  • praxe v DISu – v různých sekcích (asistent na víkendovce, pomocný instruktor na Orientačních dnech, vedoucí na DIStáboře, aj.)
  • vypracovat a zrealizovat vlastní akci (mimo DIS) – příprava, vypracování a realizace probíhá během vzdělávání
  • napsat závěrečný test

 Kolik budou jednotlivé víkendy stát?

Cena jednotlivých víkendů je stanovena na 300,-Kč
Plná cena víkendu je vždy 730,-
Částka kterou platíš je dotována z:
Konta pomoci (230,-)
Konta Ignác a programu vzdělávání instruktorů Orientačních dnů (200,-)