Instruktoři


Kdo jsou Instruktoři Orientačních dnů


Motto: PROTOŽE MLADÍ ZA TO STOJÍ…

 

Instruktorská parta je jedním z pokladů, které Orientační dny mají. Máme stejný cíl a stejnou motivaci v naší práci, a tak můžeme zažívat to, že nás práce, kterou děláme, baví.

Instruktoři OD jsou převážně mladí lidé, kteří touží po smysluplné práci a chtějí se inspirovat a učit novým dovednostem. Dle postupně získávaných zkušeností jsou rozdělení do několika úrovní.

 

Praktikant

Studenti pedagogických škol (SŠ a VŠ), kteří mají povinnou praxi v rámci svých odborných předmětů. Dále ti, kteří přemýšlí o tom, stát se instruktorem a na kurz se přišli podívat.

Nováček

Nováčci jsou převážně ti, kteří jsou ve vzdělávacím běhu oDISei, dále pak ti, které oslovila práce v OD a chtějí se stát instruktory OD.
Podmínkou je věk minimálně 16 let.

 

Instruktor (+ předstupeň Instruktor junior)

Instruktoři, jsou převážně mladí lidé, kteří jsou zkušení v práci s mladými lidmi a mají za sebou dostatek praxe na kurzech. Je pro nás důležité nadšení a schopnost oslovit cílovou věkovou skupinu. Z velké části jsou to z především studenti pedagogických či jiných fakult. Instruktor na DISu se dále také vzdělává a dále se rozvíjí ve své práci.
Podmínkou je věk minimálně 18 let.

 

Vedoucí kurzu

Jsou to osvědčení lidé s dlouholetou praxí v práci s mladými lidmi a školními skupinami a s výbornými pedagogickými kompetencemi. Dokáží zaujmout mladé lidi a organizovat dramaturgii celého kurzu.

 

Lektor

Dlouholetý a zkušený vedoucí kurzu, který se podílí na vzdělávání nováčků a na školících víkendech vede vzdělávací bloky. Zapojuje se do chodu DISu a přináší nové nápady. Je aktivně zván ke spoluúčasti na směřování OD a aktivně se spolupodílí na tvorbě obsahu tématu OD.