OD

Kdo jsou Instruktoři Orientačních dnů®?


Motto: PROTOŽE MLADÍ ZA TO STOJÍ…

Instruktoři OD jsou převážně mladí lidé, kteří touží po smysluplné práci a chtějí se inspirovat a učit novým dovednostem. Dle postupně získávaných zkušeností jsou rozdělení do několika úrovní.

Praktikant
Studenti pedagogických škol (SŠ a VŠ), kteří mají povinnou praxi v rámci svých odborných předmětů.

Nováček
Převážně ti, kteří osobně prošli kurzem Orientačních dnů se svojí třídou a tento směr je zaujal natolik, že se chtěli stát instruktory OD. Zároveň absolvovali nebo aktuálně absolvují přípravné vzdělávací víkendy.
Podmínkou je věk minimálně 16 let.

Instruktor
Instruktoři, jsou převážně mladí lidé, kteří jsou zkušení v práci s mladými lidmi. Je pro nás důležité nadšení a schopnost oslovit cílovou věkovou skupinu. Z velké části jsou to z především studenti pedagogických či jiných fakult. Instruktor má za sebou již několik kurzů jako nováček.
Podmínkou je věk minimálně 18 let.

 

Vedoucí kurzu   Jsou to osvědčení lidé s dlouholetou praxí v práci s mladými lidmi a školními skupinami a s výbornými pedagogickými kompetencemi. Dokáží zaujmout mladé lidi a celkově organizovat dramaturgii celého kurzu. Zakládáme si na kvalitních instruktorech a jsme rádi, že účastníci nám tuto ambici potvrzují svým hodnocením.

Lektor   Dlouholetý a zkušený vedoucí kurzu, který se podílí na vzdělávání nováčků. Zapojuje se do chodu DISu a přináší nové nápady.

Mnoho z našich instruktorů se dále vzdělává v různých kurzech zlepšujících své kompetence
(zdravotní, zážitkové, lanové, primární prevence, kreativní aj.).