Asistenti


Asistenti víkendových akcí

Něco málo z minulosti:

V roce 2005 se poprvé uskutečnil Střapec.
Proč?
V roce 2001 přijel Kája (Karel Herbst) pozdě na slet Starých pák. Opět mu vypověděla jeho stará modrá
škodovka. Na sletu se zrodila myšlenka: založíme konto Karel a složíme se mu na nové auto. A opravdu
se 8. prosince ve Fryštáku konalo historické první setkání rodin Starých pák nazvané Mikuláš naruby.
Naruby proto, že vždycky naděluje Mikuláš a tady jsme nadělili Mikulášovi. V setkání se pokračovalo i
další roky. Ale děti stárly a už si nechtěly jen hrát, prolézat obruče, házet balónky či jiné kratochvíle.
Musela se řešit otázka: děti odrůstají a už nechtějí na Mikuláše jezdit (je určen převážně dětem školního
věku), co s nimi?

Proto jsme uspořádali víkend plný dobrodružství a napětí, očekávání a naplnění, her a odpočinku:
Střapec. Hroznový střapec je plný šťavnatých kuliček a láká k utrhnutí a ke konzumaci. „Vezměte a jezte, vezměte a pijte…“ Salesiánská spiritualita je takový střapec, ze kterého se může uždibovat, dosyta najíst, ochutnat. A druhá pohnutka: je hodně akcí Starých pák a Mladých mamek a pubertální děti už nejezdí se svými rodiči. Když ale budu vědět, že tam budou kamarádi, se kterýma jsem něco prožil, budu je chtít
vidět a budu s něma rád.

Když skončil druhý ročník Střapce, který je pro věkové rozpětí 14-18 let, nastal okamžik, že jsme už nemohli nabídnout několika mladým další ročník, protože z něho vyrostli. Co s nimi? Taková situace už tady byla při setkávání rodin. Proto byly stvořeny dvě akce bez horní věkové hranice – Lis (od 14 let) a
Košt (od 18 let). Když už si utrhneš šťavnatý střapec a máš z něho mít ten nejlepší užitek, je dobré ho vylisovat a dále zpracovat do ušlechtilého nápoje.

• STŘAPEC je víkend na seznámení (14 ročníků; 2005-2018)
• LIS je formačně duchovní pobyt (12 ročníků; 207-2018)
• KOŠT je duchovně odpočinkový i zábavný víkend (zatím 5 ročníků; 2010-14)

Co ještě DIS nabízí kromě této trojice víkendových akci, vzájemně dobře provázaných? Jsou to duchovní a prázdninové akce, které sice nejsou tak dobře historicky popsány, ale na DISu mají již dlouhou tradici:
• DUCHOVNÍ OBNOVY
• SILVESTRY
• SLAVENÍ VELIKONOC

Dorůstají další a další generace. Zájem je stále veliký. Co s nimi? V momentálním zapřažení komunity už není nová kapacita. Proto se na povrch dere myšlenka: vychovejme si své asistenty, aby nám pomáhali a posléze mohli i oni sami vést tábor, chaloupku, duchovní víkend… Nazývejme je jako nás tehdy:
asistenty.

Pro jejich rozjezd bude oDISsea s týmem lektorů a salesiánů. Chceme totiž revoluci v dosavadním vzdělávání: instruktoři spolu s asistenty.

A uvidíme!!!